Perhatian : Pelajar lepasan Sijil Sains Pertanian (SSP) / Sijil Pengurusan Perniagaan (SPP) dan Sijil Sains Komputer (SSK) sila download borang permohonan disini.
 
| Download Borang Permohonan Untuk Program Degree |
 
| Syarat-Syarat (Diploma & Sijil) | Maklumat Program|
 

Pertama kali mendaftar - sila isikan no kad pengenalan
Permohonan ini adalah untuk program sijil dan diploma sahaja.
No. KP : (Contoh : 971208041234)