Sila semak permohonan anda dari masa ke semasa kerana jika permohonan anda DI TERIMA, anda perlu mencetak surat tawaran dari laman web ini. Pihak kolej tidak akan menghantar surat tawaran kepada calon yang berjaya. segala pertanyan atau ingin menukar kursus sila email kepada registration@kolejrisda.edu.my. Kelulusan untuk pertukaran kursus adalah tertakluk kepada memenuhi syarat minima program yang diminta. Harap Maklum.
 
-
ANDA SEDANG MENYEMAK PERMOHONAN KEMASUKAN KE KOLEJ RISDA
Status Permohonan
 
Butir Peribadi
Nama :
No. KP :
Tarikh Lahir : - -
Jantina :
Bangsa :
Agama :
Kecacatan :
Taraf Perkahwinan :
Warganegara :
Alamat :
  ,
No. Telefon Bimbit :
No. Tel. Rumah :
Email :
Tarikh Permohonan :
Status Penjaga / Ibubapa :
   
Butir Permohonan Kursus
Pilihan Pertama :
Pilihan Kedua :