Sekiranya pelajar menerima tawaran ini, Sila kembalikan dokumen-dokumen berikut kepada pihak Kolej RISDA :

• Borang "Jawapan Penerimaan Tawaran"
• Slip Bank / Wang Pos RM50.00
• Borang Peribadi Pelajar
• Borang Semakan Maklumat (beserta sijil-sijil yang berkaitan)

(terdapat DUA dokumen [.doc] yang PERLU di muat turun)

 
Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Data & Rekod di registration@kolejrisda.edu.my